Felelős műszaki vezető feladata

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja.
A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

A felelős műszaki vezető feladata:

 • Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése.
 • Az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől a felelős műszaki vezető megbízást kapott.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése.
 • A kivitelezés során a felelős műszaki vezető biztosítja a minőségi követelményeket, és ügyel a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatására.
 • A kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
 • A minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése is a felelős műszaki vezető feladata.
 • Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása.
 • A kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezéseket a felelős műszaki vezető az építési naplóban feltünteti.
 • Az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele.
 • Az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele.
 • Értesíti az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket.