Műszaki ellenőr szerződés minta

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Név:      ………………………….

Székhely: ………………………..         

Adószám:………………………….

Képviselő:………………………….

továbbiakban  mint Megrendelő,  másrészről

Név: Previák és Társa Bt

Székhely: 2162 Őrbottyán, Óhegyi utca 7.

Adószám: 24048273-3-13

Képviselő:  Previák András         

Műszaki Ellenőri kamarai névjegyzék szám :  MMK-13-63502

továbbiakban mint  Megbízott között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

  1. Megrendelő megrendeli, Megbízott pedig elvállalja a ……………………………………………………….. hrsz.  alatti  ………….ingatlan ………………. munkáinak műszaki ellenőri munkáit.

< >A Megrendelő vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja a munka végzéséhez szükséges terveket, adatokat, instrukciókat.A Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok alapján, a vonatkozó rendeletekben előírt feladatokat teljesíti.Határidő: ……………………………. munkák befejezte, a munka átadása.Díj: …………………………. Ft+Áfa, melyet Megrendelő a munka átadása után fizet meg Megbízott számlája alapján készpénzzel vagy 8 napos átutalással. Egyéb rendelkezések: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai a mérvadóak.

 

Őrbottyán, 201…………………………..

 

                               …………………………………………………..                             …………………………………………………..

                                               Megbízott                                                                         Megrendelő