Építési Műszaki Ellenőr feladatai

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladatai:

 • Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján.
 • Az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
 • Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése is a műszaki ellenőr feladata.
 • A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetését az építési naplóban a műszaki ellenőr végzi el.
 • A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.
 • A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata.
 • Az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel.
 • Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
 • A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése.
 • Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
 • Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése.
 • Műszaki kérdésekben a műszaki ellenőr javaslatokat tehet (pl. szakértő bevonására).
 • Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata.
 • A teljesítésigazolás kiállítása és az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése.
 • Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.